Psychosociale therapie en ervaringsgerichte psychotherapie

Praktijk Octant biedt ervaringsgerichte hulpverlening voor mensen met psychische, psychosociale en psychosomatische problemen. De therapeut helpt u uw blik op gebeurtenissen te veranderen, pijnlijke gevoelens te verwerken en lastige situaties anders aan te pakken. Door middel van de therapie leert u uzelf en uw aandeel in problemen anders te begrijpen.

Belangrijke anderen kunnen desgewenst bij de therapie betrokken worden.

De therapie kan u helpen om in de toekomst problemen te voorkomen of er anders mee om te gaan. In de sessies wordt stilgestaan bij uw ervaringen en wat u daarbij voelt. Actuele ervaringen kunnen onderwerp van gesprek zijn. Van daaruit kunnen er ook verbanden worden gelegd met gebeurtenissen uit het verleden. In het gesprek kan gebruik gemaakt worden van beeldende middelen en lichaamswerk.

Ik ga er niet van uit dat mensen per se moeten veranderen. Eerder gaat het erom dat we onszelf beter leren begrijpen, leren zien hoe we geworden zijn wat we zijn en hoe dat problemen kan geven. Dat kan wel leiden tot verandering en daarbij wordt u begeleid. Maar het kan er ook toe leiden dat we vrede vinden met onszelf zodat we meer rust vinden in het leven.

Ervaringsgerichte benadering

Informatie die naar voren komt in lichaamstaal, spanningen, houding, sensaties en beleving wordt in het therapieproces betrokken. Deze aspecten zijn mede aandachtspunt in de diagnostiek en aangrijpingspunt in de behandeling.

Als daar aanleiding toe bestaat wordt er in de therapie gebruik gemaakt van korte oefeningen, van opstellingen, mindfulness, vormen van meditatie- en aandachtstraining, hartcoherentietraining, EMDR, focussen. In het bijzonder worden werkvormen vanuit de Pesso-psychotherapie gebruikt.

Pessotherapie is een vorm van ervaringsgerichte, individuele psychotherapie. Lijfelijk beleven gaat in deze therapie samen met woorden en interactie. De werkwijze is niet alleen gericht op inzicht, maar ook en vooral op het opdoen van nieuwe ervaringen, waardoor ander gedrag mogelijk wordt. Pessotherapie heeft als uitgangspunt dat problemen en klachten samenhangen met behoeften die in het verleden niet zijn vervuld en met conflicten die niet zijn opgelost. Onbewust kunnen die een belemmering gaan vormen om de eigen mogelijkheden in het heden tot ontwikkeling te brengen. Als de handrem van het verleden te stevig aangetrokken staat, kun je niet de toekomst in.

In de therapie wordt de gelegenheid geboden onopgeloste emotionele conflicten opnieuw te ervaren en tot uitdrukking te brengen. De ervaring is van binnenuit voelbaar en kan tegelijkertijd van buitenaf bekeken worden. Dat bevordert zelfinzicht. Op een symbolische manier wordt ervaren dat er alternatieven mogelijk zijn voor wat vroeger negatief was. Dat bevordert een meer positieve en realistische beleving van uzelf en van anderen. Het leven kan daardoor meer bevredigend en zinvol worden. Pessotherapie vindt plaats in een groep, maar kan ook individueel worden toegepast.

Met behulp van opstellingen worden conflicten tussen de verschillende delen van je persoonlijkheid onderzocht. Ook kan zo de samenhang in beeld worden gebracht tussen je problemen en basispatronen in je leven.

Meditatie en aandachtstraining leert je om jezelf te beschouwen vanuit een innerlijk rustpunt. Je gaat ervaren dat je niet samenvalt met je emoties en problemen. Natuurlijk bestaan die wel, maar je hoeft er niet in op te gaan. Je kunt leren om er met rust en van enige afstand naar te kijken. Bij hartcoherentietraining wordt dit ondersteund door bio-feedback.

Focussen is een methode die je leert om te luisteren naar je innerlijke ervaring. Die leer je gebruiken als kompas bij beslissingen.
EMDR is een methode om traumatische ervaringen te verwerken en hardnekkige angsten en negatieve zelfbeelden aan te pakken.