Vormgeven en uitvoeren van rituelen

Mensen kunnen niet tegen een leven dat eindeloos voortkabbelt, zonder accenten. Dat is ook de waarde van het weekend. We sluiten een week af, nemen er even afstand van en doen andere dingen. Daarna is het mogelijk om aan een nieuwe week te beginnen.

Zo hebben we behoefte aan een duidelijke markering bij belangrijke veranderingen in ons leven. Vroeger zorgden vooral de kerken hiervoor. Veel mensen voelen zich daar niet, of niet meer, bij thuis. Maar de behoefte om stil te staan bij belangrijke veranderingen in ons leven blijft. Plechtig en/of juist met vrolijkheid.

Werkwijze: samen met u kan ik rituelen op maat ontwikkelen en uitvoeren bij bijvoorbeeld:

  • het overlijden van een dierbare (spreken in een crematorium of gebedsruimte, of ook in de eigen tuin of verenigingslokaal);
  • een ziekbed of sterfbed;
  • als u gaat trouwen of samenwonen;
  • bij een jubileum;
  • bij het betrekken van een nieuwe woning;
  • bij het verbreken van een relatie;
  • bij het uit huis gaan van een kind;
  • bij het opnemen van een nieuw geboren kind in de gemeenschap, het gezin, de familie.

Uitgangspunt is dat mensen zich moeten kunnen herkennen in een ritueel. Het moet passen bij de gebeurtenis en bij de persoon/personen waar het om gaat. Maar een ritueel is ook een teken voor de omgeving.

Ik geef u een voorbeeld: de bevestiging van een relatie of een huwelijk is niet alleen iets van twee mensen. De kern is wel dat twee mensen elkaar iets beloven. Maar dat doen ze voor het oog van hun families, vrienden en kennissen. Die leven mee en vieren mee.

Samen iets vieren geeft ons een plaats in de geschiedenis van de mensheid waar wij deel van zijn. Daarbij kunnen we oude symbolen gebruiken. Die hebben vaak een diepe betekenis. Veel mensen hebben de gevoeligheid daarvoor bewaard. Anderen zijn de verbinding ermee kwijt geraakt, maar hebben wel de behoefte om veranderingen in hun leven te bevestigen en kracht bij te zetten door een ritueel. Dan kunnen we die symbolen nieuw leven inblazen.

Een ander voorbeeld: als we een kind welkom heten in ons midden wordt daar meestal water bij gebruikt. Dat heeft te maken met dat het leven ooit in het water begonnen is. En het kind dat we verwelkomen was tot kort voor de geboorte thuis in (vrucht)water. Daar stil bij staan heeft waarde. We gaan weer beseffen hoe belangrijk ons welkom aan dit kindje is.
Tot slot zeggen mensen dat ze vinden dat er iets ontbreekt aan een huwelijk op het stadhuis. Dat is zo kaal. Ze hebben graag ‘iets meer’, maar weten niet hoe of wat. We zoeken dan een vorm daarvoor.

Samen zoeken we naar de symboliek of het ritueel dat past bij de gebeurtenis. Op deze wijze krijgt de gebeurtenis een diepere betekenis.