Psycho-sociale therapie; gespecialiseerd in ervaringsgerichte benadering

Het leven heeft wel iets van een reis over zee in vroeger dagen. Soms kan het er woelig aan toe gaan. Dan weer gebeurt er tijden niets. Onverwachte verrassingen doemen op. Gevaren van buiten af. Tekortkomingen van binnen uit. Dat alles kan ons het zicht op onze koers doen verliezen. We raken onze vaste punten kwijt. “Het leven is wat ons overkomt, terwijl we bezig zijn om andere plannen te maken”.

Meestal zijn wij in staat om met de onverwachte wendingen in ons leven om te gaan. En als we stilstand ervaren, spelen we het gewoonlijk zelf wel klaar om in beweging te komen. Soms hebben we daar hulp bij nodig. Praktijk Octant biedt die hulp.

Praktijk Octant is gevestigd in ’s Hertogenbosch en Tilburg. Er bestaat een nauw samenwerkingsverband met psychotherapie praktijk La Marelle in Tilburg.